EN PLATS FÖR ALLA

Arbetsträna inom alla våra affärsområden

Vi på NT Solutions AB erbjuder arbetsträning för de som står en bit utanför arbetsmarknaden och som vill få möjlighet att förbättra sina kompetenser och få en konkurrenskraftig edge.

Vi har ett brett utbud av arbetsträningsområden som ger möjlighet till kompetensutveckling och banar väg mot antingen arbete eller studier.

3D-Design & Spelutveckling

Hos oss har du möjlighet att arbetsträna inom 3D-design och hur du använder Blender för att skapa och animera 3D-modeller, scener eller miljöer beroende på intresseområde för vårt objektbibliotek. Möjlighet att arbetsträna inom spelutveckling i Unreal engine 5.

IT-Drift & Support I Säkerhet & Nätverk I Programmering & Databaser I Appar, VR & AR

Vi erbjuder arbetsträning inom områdena IT-Drift & Support I Säkerhet & Nätverk I Programmering & Databaser I Appar, VR & AR.

Media & Kommunikation

Arbetsträna inom området design och sociala medier på NT Solutions. Webbdesign i programmet WordPress, Grafisk design i Adobes program och möjlighet till att arbeta med våra Sociala medier.

Din väg tillbaka till arbetslivet kan börja med arbetsträning hos oss!

NT Solutions är ett arbetsintegrerat socialt företag. I vår verksamhet erbjuds meningsfulla arbetsträningsplatser, där syftet och nivån med arbetsträningen varierar efter behov och kompetens.

Du som arbetstränar erbjuds möjlighet att pröva på våra affärsflexibla arbetstider samt verktyg för din arbetsträning och personliga utveckling i stimulerande miljöer där arbetsplatsanpassning och personkännedom är genomgående ledord.

Vi erbjuder personer med funktionsnedsättning, sociala problem, ofullständig skolgång eller med lång tid utan arbete en kontinuerlig och meningsfull arbetsträning i en positiv och kreativ miljö med organiserat stöd.

Vi stöttar dig att stärka tron på dina förmågor och möjligheter, att utveckla ditt eget kunnande och upptäcka nya förmågor hos dig själv.

Vi ger dig möjlighet att i din egen takt börja arbetsträna för att du ska kunna närma dig arbetsmarknaden. Du får handledning och stöd under tiden du arbetstränar.

Meningsfulla arbetsuppgifter

Arbetskamrater                     

Arbetsplatsintegrering

Möjlighet att testa på olika affärsområden

Yrkesrollsutveckling

Kontaktnät

Kompetensutveckling

Kontorsmiljö / Kreativ miljö

Varierande uppgifter

Anpassade arbetssätt

Projekt

Praktiska moment

Arbetsplatsanpassning

Lära genom att göra/visa

Handledning

Anställningsbarhet

Kompetens

Tillhörighet

Självkännedom

Arbetsförmåga

Självförtroende / Personlig utveckling

Social kompetens

Referens för vidare karriär

Målet är att du ska utvecklas och ta dig närmare arbetsmarknaden.

Hos NT Solutions får du stöd och kompetensutveckling i specifika yrkeskunskaper som tillhör arbetslivet.

Här får du individuellt anpassat stöd utifrån dina specifika förutsättningar och behov.

Vi skräddarsyr din arbetsträningsplats efter dina förutsättningar. 

Skräddarsytt efter dina behov

Möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter

Handledare

Stöd av erfarna handledare

Självständigt arbete

Självständigt arbete i enlighet med dina mål

Rätt upplägg för just dig

Flexibilitet i att hitta rätt upplägg för just dig

Engagemang

Ett stort engagemang samt delaktighet

Uppföljning

Vi följer upp kontinuerligt med din handläggare för uppföljning, utvärdering och avslut

Förstärkt arbetsträning och arbetsträning

För dig som behöver stöd att hitta din roll på arbetsmarknaden.

Arbetsträning har inget krav på produktivitet. Den förstärkta arbetsträningen går inte enbart ut på att träna specifika arbetsuppgifter utan kan även handla om arbetssituationen som sådan.

Arbetsträna som rehab

Genom det förstärkta samarbetet AF/FK.

Har du en sjukskrivning eller funktionsnedsättning och är på väg in eller tillbaka till reguljärt arbete ställer NT Solutions upp med ett personligt biträde så att du lättare kan delta i arbetsträningen och nå ett bra resultat.

Arbetsorientering

I samarbete med Stockholms kommuner

Om du är deltagare i något av Samordningsförbundets program kan du ha möjlighet till arbetsorientering på NT Solutions. Vi utformar tillsammans uppgifter inom någon av våra sektorer, efter dina personliga förutsättningar och mål.

Syftet med arbetsträningen

Genom att arbetsträna hos oss på NT Solutions kan du som deltagare lära dig att utveckla rutiner och processer som gör det enklare att nå dina mål. Du lär dig också att hitta sätt att hantera stressiga situationer.

Arbete ger oss positiva rutiner och en känsla av sammanhang och mening

Du får tillgång till verktyg som hjälper dig att hantera arbetsrelaterade problem. Arbetsträning ger dig också möjlighet att förbättra din förmåga att samarbeta. Du får möjlighet att lära dig att kommunicera och att arbeta strategiskt för att uppnå dina mål. Du får möjlighet att lära känna och identifiera dina styrkor och ta tillvara dessa för att öka din produktivitet.

Arbetsträningen kan visa hur mycket du orkar och hur det bör vara för att du ska kunna komma närmare arbete eller studier.

Syftet med arbetsträningen är att ge dig möjlighet till att prova dina förutsättningar i en trygg och lugn miljö. Arbetsträningen är för dig som vill in, alternativt tillbaka, till arbetsmarknaden efter en längre tids frånvaro. Arbetsträningen har som mål att förbereda inför insatser i ordinarie verksamhet såsom Arbetsförmedlingen, det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, eller annan insats. Arbetsträningen sker på dina villkor där du själv har möjlighet att välja arbetsuppgifter, omfattning och takt. 

Arbetsträningsområden

Hos NT Solutions får du arbetsträning inom

Program och databaser

Verksamheten har gott stöd i NT Solutions datamiljö, där vi på plats driftar och underhåller våra Microsoft- och Linuxbaserade servrar och ett avancerat datornätverk.

Webbdesign, Grafisk design, Sociala medier

Vi erbjuder arbetsträning och kompetensutveckling inom Grafisk design, Webbdesign och inom sociala medier.

NT Solutions huvudmål är att stötta människor tillbaka till arbetslivet och in i samhället.

På NT Solutions får du testa din förmåga och ork i våra ljusa lokaler i närheten av Globen. Du är på ett kontor, har arbetskamrater och möjlighet till personlig utveckling.

Vi ger dig möjlighet att i din egen takt börja arbetsträna för att du ska kunna närma dig arbetsmarknaden. Du får handledning och stöd under tiden du arbetstränar.

En väg tillbaka

NT Solutions strävar efter att skapa ett samhälle där alla har samma möjligheter att lyckas.

Personlig utveckling

Vi arbetar med och för att förbättra deltagarnas självständighet och förmåga att ta ansvar för sig själva.

Skräddarsytt stöd

Vi erbjuder stöd till personer som vill närma sig arbetsmarknaden eller studier, förbättrar deras kompetens och styrka och hjälper dem vidare.

Kompetensutveckling

Företaget erbjuder även stöd till deltagarna i deras personliga och professionella utveckling för att hjälpa dem att hålla sig relevanta och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

Arbetslivsträning

NT Solutions arbetar också med att träna deltagarna i arbetslivets färdigheter för att förbättra deras förutsättningar att komma vidare i jobb eller utbildning.

Arbetsmarknadsorientering

NT Solutions fokuserar också på att tillhandahålla råd och stöd till personer som söker efter jobb och att hjälpa dem att hitta långsiktiga karriärval.

Målgrupp

Rehabiliterande arbetsträning är till för dig som:

  • Bor i Stockholm.
  • Är 16-64 år.
  • Har en kontakt på Stockholms stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller vården.
  • Har behov av samordnat stöd mot arbete eller studier.  
envelope, email, open envelope-4313721.jpg

Globen, Stockholm

Kontakta oss för att veta mer!

Ta kontakt med din handläggare på arbetsförmedlingen eller kommunen för vidare vägledning, de tar i sin tur kontakt med oss för att boka in ett studiebesök.