Arbetsträning

Woman-working-at-computer-012.jpg

Har du ett mindre behov av handledning och stöd erbjuder, NT Solutions arbetsträning, där du kan bygga erfarenhet och referenser för att komma närmare arbetsmarknaden.

Du får uppgifter inom något av våra affärsområden, inom följande huvudområden (inom parentes, aktuella yrkesroller).

  • Databas för turism i Skandinavien, (administratör/administrativ assistent)

  • Underlag för paketresor inom Skandinavien (marknadsförare, marknadsassistent)

  • IT-teknik (IT-tekniker för klient, server, nätverk och helpdesk)

  • IT-produktion (webbutvecklare, webbredaktör)

  • 3D-design (3D-konstruktör, 3D-designer, 3D-specialist)

  • 3D-produktion (operatör additiv tillverkning, finmontering)

  • Kontorsservice (reception, vaktmästeri).

Vi tar även emot deltagare för arbetsträning inom etableringsprogrammen.