Nordiska Turistbolaget byter namn till NT Solutions

Nordiska Turistbolaget AB byter nu namn till NT Solutions AB. Detta för att bättre reflektera vår breddade verksamhet, som utöver turism omfattar affärsområdena 3D-design, IT-utbildning, Co-working och konsulttjänster. Gemensamt för alla verksamheterna är att vi gärna tar helhetsansvar och bygger kundanpassade lösningar snarare än generiska produkter.

Utöver namnbytet så gäller samma organisationsnummer, adress, bankgiro m.m. som tidigare.

Hans-Olov Öman